• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm
work-image

​Pagta meýdanlarynyň bir böleginde gök-bakja ekinleri ösdürip ýetişdiriler

  20.12.2021
Türkmenistanda pagta meýdanlaryny azaltmagyň hasabyna ýeralmanyň, gök-bakja önümleriniň we ýüpek gurçugy üçin zerur bolan tut agaçlarynyň ekilişini artdyrmak göz öňünde tutulýar...
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň kärhanalary ynsanperwerlik kömegini berýärler

  17.12.2021
Owgan halkyna nobatdaky ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmaga Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi hem işjeň gatnaşýar...
Dowamy
work-image

Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň umumy bahasy ABŞ-nyň 6 millionyna golaýlady

  16.12.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda jemi 103 geleşik hasaba alnyp, olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 5 million 989 müň...
Dowamy
work-image

Aşgabat Türkmenistanyň Bitaraplyk baýramy mynasybetli geçirilen halkara maslahatyň mekanyna öwrüldi

  13.12.2021
11-nji dekabrda Aşgabatda «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty ― halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşi esasydyr» ady bilen maslahat geçirildi....
Dowamy
work-image

​Türkmenistanly tohum ösdürip ýetişdirijiler Özbegistanda bu pudagyň meselelerine bagyşlanan çärä gatnaşdylar

  11.12.2021
Özbegistanyň Samarkant şäherinde GDA ýurtlarynda tohum ösdürip ýetişdirmegiň meseleleri boýunça Hökümetara kadalaşdyryjy geňeşiniň 23-nji mejlisi geçirildi...
Dowamy