• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm
work-image

Türkmenbaşynyň Jins toplumy täze önüm öndürip başlady

  26.09.2020
Kärhana dünýäniň birnäçe döwletlerinde öndürilýän önümler bilen bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli we ekologik taýdan arassa önümleri öndürýär....
Dowamy
work-image

Türkmenistanda Halk Maslahaty bolup geçdi

  25.09.2020
25-nji sentýabrda Aşgabatda wideokonferensiýa görnüşde Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi......
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň Ykdysady üstünlikleriniň sergisinde ýurdumyzyň dokma önümleri görkezildi

  20.09.2020
19-20-nji sentýabr aralygynda Aşgabat şäherinde şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady ösüşlerine bagyşlanylyp sergi geçirildi....
Dowamy
work-image

Aşgabatda täze ýerli aýakgap we egin-eşik dükanlary açyldy

  16.09.2020
Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesiniň 3-nji jaýynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky 5 sany ýöriteleşdirilen dükan açyldy....
Dowamy
work-image

Marynyň gön zawody we Bäherdeniň tikin fabrigi paýdarlar jemgyýetine öwrüler

  27.08.2020
Häzirki wagtda, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky birnäçe kärhanalary paýdarlar jemgyýetine öwürmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada, Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow hasabatynda belläp geçdi....
Dowamy