• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm
work-image

​“Ýeňiş” tikin fabrigi Türkmenistanyň Dokma senagatynyň ösüşinde öňdeligi saklaýar

  14.01.2021
2020-nji ýylyň netijeleri boýunça, Marynyň “Ýeňiş” tikin fabriginiň Türkmenistanyň dokma senagatyna degişli edaralarynyň arasynda öňdebaryjy ornuny saklap gelendigini ýene-de bir gezek tassyklanyldy. Ýylyň dowamynda fabrik 31 million manatdan gowrak önüm öndürdi. Bu görkeziji 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdir...
Dowamy
work-image

Magtymgulydaky kärhana dokma we aýakgap önümlerini öndürmek boýunça meýilnamalary üstünlikli ýerine

  08.01.2021
Magtymguly şäherindäki Tikin we aýakgap fabrikler toplumynyň hünärmenleri, egin-eşik we aýakgap öndürmek üçin senagat toplumynyň işgärleri önümçilik görkezijilerini ýokarlandyrýarlar....
Dowamy
work-image

Täze ýyl nyşanly dokma önümleri ýurduň dükanlarynda satylmaga başlady

  17.12.2020
Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň dükanlarynda we söwda nokatlarynda, alyjylaryň ünsüni baýramçylyk assortimenti bilen ýurdumyzyň ýaşaýjylaryny begendirmek maksady bilen - täze ýyl nyşanly ýokary hilli trikotaž we dokma önümleriniň täze görnüşleri müşderilere hödürlenýä...
Dowamy
work-image

Aşgabatda gyşky lybaslaryň görkezilişi boldy

  01.12.2020
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän serginiň çäklerinde Dokma senagaty ministrligi we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşigi erkekler, aýallar we çagalar üçin niýetlenen egin-eşikleriniň gyşky toplumynyň görkezilişini guradylar....
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan 12 günlük sergi öz işine başlady

  01.12.2020
Şu gün Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli 12 günlük halkara sergi öz işine başlady....
Dowamy