• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm
work-image

Daşoguzyň “Çeper” egin-eşik fabrigi ýyllyk meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdi

  17.11.2020
Daşoguz “Çeper” egin-eşik fabrigi, 2020-nji ýylyň on aýynda 12 million 227 müň manatdan gowrak önüm öndürip, ýyllyk meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirmegi başardy....
Dowamy
work-image

Türkmen pagta egriji fabrigi 30 million manatlyk önüm öndürdi

  06.11.2020
Köneürgenç etrabyndaky pagta egriji fabrigi 10 aýyň dowamynda 30 million manatlyk önüm öndürdi. Bu bolsa bellenilen meýilnamadan 5 mln manat köpdür....
Dowamy
work-image

​Tatarystan Respublikasynyň paýtagtynda Türkmenistanyň söwda öýi açylar

  23.10.2020
Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise premýer Çary Gylyjow Kazanda Türkmenistanyň Söwda öýüni açmak teklibini yglan etdi. Bu etap, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen söwda we ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmak üçin ýurdumyzyň esasy ädimlerinden biridir....
Dowamy
work-image

​Dokma senagaty ministrligi Italiýanyň “Cormatex Srl” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk eder

  23.10.2020
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň hünärmenleri dokma pudagyny döwrebaplaşdyrmak, ýerli çig mallary tygşytly ulanmak we önümçiligiň mukdaryny ýokarlandyrmak ugrunda birnäçe işleri alyp barýarlar....
Dowamy
work-image

​Türkmen ştapeli – ýeňil we ekologik taýdan arassa mata

  16.10.2020
Türkmenistanyň Prezidentiniň Dokma senagatyny ösdürmek boýunça öňe süren wezipelerine laýyklykda, ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen enjamlaşdyrylan senagat kärhanalary ýokary hilli içerki dokma önümleriniň gerimini we önümçilik mukdaryny yzygiderli ýokarlandyrýarlar....
Dowamy