• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

​Aşgabatda Türkmenbaşy jins toplumynyň dükany açyldy

  13.02.2021
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň binasynda, «Milli marketiň» hatarynda Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenbaşy jins toplumynyň dükany açyldy....
Dowamy
work-image

Lebaply dokmaçylar bäsleşdiler

  05.02.2021
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň guramagynda Türkmenabadyň pagta egriji fabriginiň işgärleriniň bäsleşigi geçirildi. ...
Dowamy
work-image

Bereket tikin fabriginde 2020-nji ýylda 14 million manatlyk önüm öndürildi

  02.02.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligine degişli bolan Bereket tikin fabriginde 2020-nji ýylyň jemleri boýunça 14 million manatdan gowrak önüm öndürdi....
Dowamy
work-image

​Türkmenistanda taýýarlanylýan dokma önümlerinde 2021-nji ýylyň nyşany we şygary ýerleşdirilýär

  24.01.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynyň birnäçesinde öndürilýän täze önümlerde 2021-nji ýylyň nyşany we şygary ýerleşdirilip başlandy....
Dowamy
work-image

​Türkmenistanda dokma önümleriň söwdasy üçin internet binýat döredilýär

  23.01.2021
Türkmenistanda häzirki wagtda elektron binýady döretmek işleri dowam edip, onuň sahypalarynda dokma nyşanlary, marketing hyzmatlary barada degişli maglumatlary ýerleşdirmek, şol sanda çykarylýan dürli dokma önümlerini satyn almak üçin elektron görnüşdäki sargytlary resmileşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu taslamany Dokma...
Dowamy