• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

​Dokma senagaty ministrligi “Mary deri-aýakgap” AGPJ-niň açylyşyna gatnaşar

  05.10.2020
Türkmenistanyň Prezidenti, Dokma senagaty ministrliginiň esaslyk maýasyndaky 40 göterim möçberdäki paýy bilen, “Mary deri-aýakgap” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge esaslandyryjy hökmünde gatnaşmaga ygtyýar bermek baradaky karara gol çekdi....
Dowamy
work-image

Aşgabat Türkmenbaşy dokma toplumy önümlerini onlaýn satyp başlady

  29.09.2020
Aşgabadyň Türkmenbaşy dokma toplumy özüniň internet-dükanyny açdy......
Dowamy
work-image

Türkmenistanda garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabaralar bolup geçdi

  27.09.2020
Şu gün Türkmenistanda şanly sene — Garaşsyzlyk güni giňden bellenilip geçildi......
Dowamy
work-image

Türkmenbaşynyň Jins toplumy täze önüm öndürip başlady

  26.09.2020
Kärhana dünýäniň birnäçe döwletlerinde öndürilýän önümler bilen bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli we ekologik taýdan arassa önümleri öndürýär....
Dowamy
work-image

Türkmenistanda Halk Maslahaty bolup geçdi

  25.09.2020
25-nji sentýabrda Aşgabatda wideokonferensiýa görnüşde Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi......
Dowamy