• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Aşgabatda gyşky lybaslaryň görkezilişi boldy

  01.12.2020
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän serginiň çäklerinde Dokma senagaty ministrligi we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşigi erkekler, aýallar we çagalar üçin niýetlenen egin-eşikleriniň gyşky toplumynyň görkezilişini guradylar....
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan 12 günlük sergi öz işine başlady

  01.12.2020
Şu gün Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli 12 günlük halkara sergi öz işine başlady....
Dowamy
work-image

Daşoguzyň “Çeper” egin-eşik fabrigi ýyllyk meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdi

  17.11.2020
Daşoguz “Çeper” egin-eşik fabrigi, 2020-nji ýylyň on aýynda 12 million 227 müň manatdan gowrak önüm öndürip, ýyllyk meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirmegi başardy....
Dowamy
work-image

Türkmen pagta egriji fabrigi 30 million manatlyk önüm öndürdi

  06.11.2020
Köneürgenç etrabyndaky pagta egriji fabrigi 10 aýyň dowamynda 30 million manatlyk önüm öndürdi. Bu bolsa bellenilen meýilnamadan 5 mln manat köpdür....
Dowamy
work-image

​Tatarystan Respublikasynyň paýtagtynda Türkmenistanyň söwda öýi açylar

  23.10.2020
Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise premýer Çary Gylyjow Kazanda Türkmenistanyň Söwda öýüni açmak teklibini yglan etdi. Bu etap, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen söwda we ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmak üçin ýurdumyzyň esasy ädimlerinden biridir....
Dowamy