• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm
work-image

Türkmenistanyň Prezidenti maşgala agzalary bilen agzybirlikde Täze ýyly garşylady

  01.01.2022
Hemmeleriň ýagşy umytlar, nurana arzuwlar bilen söýüp garşylaýan Täze ýyl baýramy ýurdumyzyň bagtyýar maşgalalarynyň agzybirliginiň aýdyň nyşanyna öwrülip, ynsan kalbyny şatlykdan doldurýar....
Dowamy
work-image

​Geçen hepdede TDHÇMB-de baglaşylan söwda geleşikl

  30.12.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasynyň söwdalarynda jemi 68 geleşik baglaşyldy. ...
Dowamy
work-image

​Geljek ýylyň «eýesi» şekillendirilen dokma önümleri satuwa çykaryldy

  28.12.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty Gündogar senenamasy boýunça bars ýylyny garşylamaga taýýarlyk görýär. Bu ministrlige degişli dükanlarda barsyň keşbindäki önümler — ýorgan-düşek toplumlary, aşhana esbaplary, şeýle...
Dowamy
work-image

​Türkmenistanda birnäçe harytlaryň bahasy arzanladylar

  25.12.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň agzalaryna ýüzlenip, Täze ýyl baýramy mynasybetli goşmaça durmuş çärelerini guramak boýunça anyk görkezmeleri berdi....
Dowamy
work-image

​Geçen hepdede TDHÇMB-de ýurdumyzyň nebithimiýa toplumynyň önümleri satyldy

  22.12.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda 6 geleşik hasaba alyndy...
Dowamy