• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

Gökdepäniň Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy

  • Esaslandyrlan sene: 1995

  • Önümler: Dokma önümleri

  • Ahal welaýaty, Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäheri. Aşgabat-Bäherden ýolunyň 46-njy km
  • +993132 47-2-22
  • +993132 21-8-31
  • atatex@online.tm

Goşmaça maglumat

Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy Türkmenistanda ilkinji gezek 21.08.1995 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti guramaçylyk-hukuk görnüşinde hasaba alyndy.

Habarlaşmak

Kärhana önümleri