• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

Magtymgulydaky kärhana dokma we aýakgap önümlerini öndürmek boýunça meýilnamalary üstünlikli ýerine

  08.01.2021

Magtymguly şäherindäki Tikin we aýakgap fabrikler toplumynyň hünärmenleri, egin-eşik we aýakgap öndürmek üçin senagat toplumynyň işgärleri önümçilik görkezijilerini ýokarlandyrýarlar.

Geçen ýyl, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň iň uly ykdysady düzümleriniň biri bolan bu kärhana 529 müň 143 egin-eşik we dokma önümlerini we 14 müň 200 jübüt aýakgaplary öndürdi. Has takygy, işgärleriň agramly bölegi gelin-gyzlar bolan bu häzirki zaman kärhana toplumynda öndürilen önümleriň umumy mukdary 16 million 576 müň manatdan geçdi we şeýlelik bilen önüm öndürmek baradaky meýilnamany 140 göterim ýerine ýetirdi.

Şeýlelik bilen, önümçiligiň güýçlenmegi şeýle-de egin-eşik we aýakgap toplumynyň oňyn görkezijileri, hünärmenleriň halk hojalygynyň ösüşine mynasyp goşant goşýandyklaryny we mundan beýläkki ösüşine gönükdirilendigini görkezýär.