• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 21.11.2018 — 30.11.2018

  30.11.2018

International (Turkmenistan) Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy

Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde GDZ-1 we GDZ-2 üçin korroziýa ingibitoryny satyn almak boýunça

tender boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär

Şu tendere degişli: «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägine korroziýa ingibitoryny satyn almak.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän kompaniýalar aşakda görkezilen maglumatlary we resminamalary tabşyrmalydyrlar:

Bäsleşige gatnaşmak üçin arza.Kompaniýa barada gysgaça maglumat, şol sanda kompaniýanyň hasaba alnandygy barada maglumat.Soňky 3 ýylda kompaniýanyň maliýe ýagdaýy barada maglumat;Soňky üç ýylda şuňa meňzeş materiallary satyn alandygy hakynda maglumat;Ýerli kompaniýalar üçin Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşigine girýändigini tassyklaýan şahadatnamanyň göçürmesini görkezmeklik hökmanydyr.

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar şu habar neşir edilen gününden soňky 10 günüň içinde kabul ediljekdir.

Salgymyz: Türkmenistan, Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly 553/3

Habarlaşylmaly tarap: Narine Simonýan;

elektron poçta salgysy: Narine.Simonyan@cnpcag.com

Tel.:+993-12-445434 Faks:+993-12-445044

Arzalar kurýer, elektron poçta ýa-da faks arkaly ugradylyp bilner.