• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

«Eni Turkmenistan Limited» kompaniýasy bäsleşik yglan edýär 29.11.2018 - 02.01.2019

  30.11.2018

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy

№ PR10073602 Sallanyan enjamynyň guýrygy(hwostowik) üçin serişdeleri, guýy (skwajinalaryň otkloniteli üçin) enjamlary getirmek we tutuş (lowilny) işlerini yerine yetirmek barada tenderi yglan edýar.

Bäsleşigiň möhleti 2019-nji ýylyň 02 yanwar, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna

(elektron salgysy: mekan.allaberdiyev@eni.tm we matteo.mancini@eni.com) ibermelidir.