• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

Serwer enjamlaryny satyn almak we gurnamak

  01.07.2020

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, ministrlikde we onuň garamagyndaky edara-kärhanalarynda elektron resminama dolanşygyny ornaşdyrmak we degişli enjamlary satyn almak üçin 01.07.2020-dan bäsleşik yglan edýär.

Lot №1 – Elektron resminamalar dolanşygy programma üpjünçiligi;

Lot №2 – Serwer enjamlary we komponentler;

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler: Aşgabat ş. 744000, Garaşsyzlyk şaýoly 96,

Elektron salgymyz: tmtextile@online.tm

Habarlaşmak üçin telefonlar: 21-02-42 (faks), 40-70-56, 40-70-57, 40-70-58

Bäsleşik boýunça teklipler — 15.07.2020 ýyla, ýerli wagt bilen 12:00-a çenli kabul edilýär.