• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 64 million dollaryndan gowrak boldy

  28.05.2024
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy....
Dowamy
work-image

Gündogar sebitde pile ýygymy barha gyzgalaňly häsiýete eýe bolýar

  14.05.2024
Lebap welaýatynyň ýüpekçileri irki möhletde pile ýygymyna girişdiler we bu möhüm çäre barha gyzgalaňly häsiýete eýe bolýar. Bu bolsa, sebitde ýüpekçilik boýunça işleriň guramaçylykly ýola goýlandygynyň, gurçuk idetmekligiň agrotehniki kadalarynyň doly berjaý edilýändiginiň buýsandyryjy netijeleridir....
Dowamy
work-image

2024-nji ýylyň dört aýynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň görkezijileri 6,3 göterim artdy

  14.05.2024
2024-nji ýylyň dört aýynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň görkezijileri 6,3 göterim artdy. Bu barada sanly ulgam boýunça geçirilen maslahatda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow habar berdi....
Dowamy
work-image

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 41 million 833 müň dollaryndan gowrak boldy

  14.05.2024
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy....
Dowamy
work-image

Bereketli tikinçiler ýokary ösüşleri gazanýarlar

  28.04.2024
Balkan welaýatynyň Bereket etrap merkezindäki Tikin fabrigi ýylyň-ýylyna ýokary önümçilik görkezijilerini gazanýan kärhanalaryň biri. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň düzümindäki bu öňdebaryjy kärhananyň tikinçileri milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudagynyň ösüşine mynasyp goşantlaryny goşýarlar. ...
Dowamy