• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

​Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalar

  07.08.2023
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy....
Dowamy
work-image

Aşgabat şäherinde 23-28-nji noýabry aralygynda Kuraş boýunça dünýä çempionaty geçiriler

  01.08.2023
Halklaryň arasynda dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak, bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek,...
Dowamy
work-image

Ýurdumyzyň orta mekdepleri birinji synp okuwçylaryny kabul etmäge we täze okuw ýylyna taýýarlanýarlar

  31.07.2023
Awgust aýyndan başlap Türkmenistanyň paýtagtyndaky we welaýatlardaky orta mekdepler çagalary birinji synpa kabul etmek üçin resminamalary kabul edip başlarlar.Mekdepde okamak üçin şu resminamalar ̶ dogluş hakyndaky şahadatnama (göçürme), ýaşaýan ýeriňdäki saglyk öýünden bellenilen nusgadaky lukmançylyk kartasy, çaga...
Dowamy
work-image

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 11 million 616 müň 300 dollaryndan gowrak boldy

  31.07.2023
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 14-si hasaba alyndy....
Dowamy
work-image

Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijesi

  17.10.2022
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasynda Türkmenistanyň Dokma senagat ministrligi boýunça söwda geleşikleriniň 3-si hasaba alyndy....
Dowamy