• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

TÜRKMENGALA ETRABYNYŇ SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY PAGTA EGIRME FABRIGI

  • Esaslandyrlan sene: 1994

  • Önümler: Ýüplük

  • Mary welaýatynyň Türkmengala şäheriniň Täze-ýol köçesiniň 6-njy jaýy
  • +993 522-6-02-93
  • turkmengalapef@sanly.tm
  • www.turkmengalapef.com.tm/
  • Resmi web saýty

Goşmaça maglumat

Häzirki wagtda ýüplükleriň №14,17,20,34 görnüşleri öndürilýär. Sarp edijiniň buýrmasy boýunça egirme enjamlary dürli ölçegdäki, ýagny № 10 we 40 aralygynda ýüplükleri öndürip bilýär. Ol dokma hem-de trikotaž önümçiligine niýetlenendir. Pagtanyň 1, 2, 3, 4 sortlarynyň 4-5 süýüm görnüşleri çig mal bolup hyzmat edýär. Pagta süýümi Türkmenistanyň ähli pagta arassalaýjy Zawodlaryndan getirlýär. Getirilen kipler pagta süýüminiň görnüşlerine görä bölünýär. Soňra saýlanylýar we analiz edilýär. Süýümiň uzynlygyna, ýogunlygyna we reňkine görä garyndy döredilýär. Soňra kipler gaplaryndan çykarylýar we görnüşine görä arassalaýyş-daraýyş ugurlaryna goýulýar, olardan ikisi bar.

Habarlaşmak

Kärhana önümleri