• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm
work-image

Mary welaýatynyň atyzlarynda gowaça idegine girişildi

  11.05.2021
Mary welaýatynda gowaça ekişi möwsümi tamamlandy...
Dowamy
work-image

Döwrebap lybaslary tikmekde dizaýnerleriň arasyndaky bäsleşigiň jemi jemlendi

  08.05.2021
7-nji maýda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzda döwrebap lybaslary tikmekde dizaýnerleriň...
Dowamy
work-image

Ýurduň demirgazynda ýüpek gurçugyny idetmek işleri dowam edýär

  07.05.2021
Daşoguz welaýatynyň ýüpekçileri şu ýyl 500 tonna çig pile taýýarlamagy maksat edinýärler...
Dowamy
work-image

Halajyň nah-ýüplük egriji fabriginiň 2021-nji ýylyň ilkinji dört aýynda gazanan üstünlikleri

  05.05.2021
Türkmenistanyň dokma senagatynyň öňdebaryjy kärhanalaryndan biri bolan Halajyň nah-ýüplük egriji fabrigi şu ýylyň ilkinji dört aýynda...
Dowamy
work-image

Wagyz-nesihat maslahaty geçirildi

  03.05.2021
Ýakynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy hem-de Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Dokma ministrliginiň Türkmenbaşy dokma toplumynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi....
Dowamy