• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm
work-image

Ýurduň dokma kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk görýärler

  29.07.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýyly üçin mekdep lybaslaryny tikmäge başladylar...
Dowamy
work-image

​Ýurdumyzyň dokma senagaty ministrliginiň ýene bir kärhanasy ýarym ýyllyk iş meýilnamasyny ýerine ýetirdi

  26.07.2021
Bereket tikinçilik kärhanasynda (Balkan welaýaty) 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda 8 million 372 müň manada deň bolan jemi 271 831 sany tikin önümleri öndürildi...
Dowamy
work-image

Türkmenistanda ýokary hilli penjek-balaklaryň önümçiligi ýola goýuldy

  24.07.2021
Gökdepäniň Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow adyndaky dokma toplumynda ýakynda penjek-balaklaryň önümçiligi ýola goýuldy...
Dowamy
work-image

​Türkmenabadyň tikinçilik fabrigi 21 million manatlykdan hem ýokary önüm öndürdi

  24.07.2021
Şu ýylyň alty aýynda Türkmenabadyň tikinçilik fabrigi 21 million 61,5 müň manatlyk önüm öndürip...
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda söwdalar

  21.07.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda ýerli telekeçiler tarapyndan ýurdumyzyň dokma senagatynyň önümleriniň uly toplumy satyn alyndy...
Dowamy