• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm
work-image

​Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijesi

  27.01.2022
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwda geleşikleriniň barşynda jemi 26 geleşik hasaba alyndy...
Dowamy
work-image

​Ýurdumyzyň dokma kärhanalary türkmen alabaýynyň şanyna guralýan sergä gatnaşýar

  26.01.2022
26-njy ýanwarda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda milli itşynaslyk ýörelgelerine bagyşlanan «Türkmen topragy — dünýä ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagy»...
Dowamy
work-image

​Türkmenistanyň dokma senagaty ýokary ösüş depginine eýe bolýar

  23.01.2022
Balkan welaýatynyň Bereket şäherindäki tikinçilik kärhanasy ýurdumyzyň dokma senagaty ministrliginiň öňdebaryjylarynyň biridir...
Dowamy
work-image

​Geçen hepdede TDHÇMB-de baglaşylan söwda geleşikleriniň netijeleri

  19.01.2022
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda söwda geleşikleriniň 54-si hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 104 million 248 müň dollaryndan gowrak boldy....
Dowamy
work-image

​Daşary bazarda Daşogzuň egriji kärhanasynyň önümlerine isleg artýar

  17.01.2022
Ýurdumyzda nah ýüplügini daşary döwletlere ibermekde Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz pagta egriji kärhanasy öňdebaryjy orny eýeleýär. Bu kärhana daşary bazarda ynamdar, öz borçlaryny wagtynda we ýokary hil...
Dowamy