• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm
work-image

​Türkmenistanda ýüpek önümçiliginiň ösüşi dowam edýär

  10.12.2021
Şu ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň daýhan birleşiklerinde tut agajynyň nahallarynyň 2 milliona golaýy oturdyldy...
Dowamy
work-image

​Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijeleri

  07.12.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda umumy bahasy ABŞ-nyň 6 million 853 müň dollaryna barabar bolan jemi 20 geleşik hasaba alyndy...
Dowamy
work-image

​2021-nji ýylda dokma toplumynyň kärhanalary önümçilikde ýokary ösüş gazandylar

  06.12.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda ýurdumyzyň dokma...
Dowamy
work-image

​Geçen hepdede TDHÇMB-de baglaşylan söwda geleşikleriniň netijesi

  03.12.2021
Geçen hepdede Döwlet haryt-çig mal biržasynda umumy bahasy ABŞ-nyň 25 million 509 müň dollaryndan gowrak bolan söwda geleşikleriniň 24-si hasaba alyndy....
Dowamy
work-image

​«Altyn asyr» söwda merkezinde ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň täze önümleri satuwa çykaryldy

  01.12.2021
«Altyn Asyr» söwda merkezine «Gala», «Ýeniş», «Bedew», «ADT» we beýleki haryt-nyşanly dokma önümleriniň täze tapgyry gelip gowuşdy...
Dowamy