• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

​Dokma senagaty ministrligi Italiýanyň “Cormatex Srl” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk eder

  23.10.2020
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň hünärmenleri dokma pudagyny döwrebaplaşdyrmak, ýerli çig mallary tygşytly ulanmak we önümçiligiň mukdaryny ýokarlandyrmak ugrunda birnäçe işleri alyp barýarlar....
Dowamy
work-image

​Türkmen ştapeli – ýeňil we ekologik taýdan arassa mata

  16.10.2020
Türkmenistanyň Prezidentiniň Dokma senagatyny ösdürmek boýunça öňe süren wezipelerine laýyklykda, ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen enjamlaşdyrylan senagat kärhanalary ýokary hilli içerki dokma önümleriniň gerimini we önümçilik mukdaryny yzygiderli ýokarlandyrýarlar....
Dowamy
work-image

​Türkmenabat ýüpek önümçilik birleşiginiň önümleriniň görnüşi giňeldi

  12.10.2020
Türkmenabat ýüpek önümçilik birleşigi, özboluşly we durnukly dokma matalaryny şeýle-de haly we egin-eşikleri satuwa çykarmagy bilen önüm görnüşleri has-da giňedi....
Dowamy
work-image

​Türkmenistanyň Dokma Senagaty ministrliginiň meýilnamalary 3 çärýegiň dowamynda tamamlandy

  10.10.2020
Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan öndürilen önümleriň, pagta ýüplükleri we matalary degişlilikde - 102,6 we 100,9, taýýar trikotaž önümleri -116,9, deri önümleri – 106 göterime ýetýär....
Dowamy
work-image

​Bäherdendäki we Daşoguzdaky kärhanalar «Cormatex Srl» bilen döwrebaplaşdyrylar

  05.10.2020
Wise-premýer Çary Gylyjow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa Respublikasyna resmi sapary wagtynda, şeýle hem Birinji Hazar ykdysady forumy wagtynda gol çekilen şertnamalaryň we ylalaşyklaryň yzygiderli durmuşa geçirilýänligini aýtdy....
Dowamy