• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm
work-image

​Türkmenistanyň Dokma Senagaty ministrliginiň meýilnamalary 3 çärýegiň dowamynda tamamlandy

  10.10.2020
Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan öndürilen önümleriň, pagta ýüplükleri we matalary degişlilikde - 102,6 we 100,9, taýýar trikotaž önümleri -116,9, deri önümleri – 106 göterime ýetýär....
Dowamy
work-image

​Bäherdendäki we Daşoguzdaky kärhanalar «Cormatex Srl» bilen döwrebaplaşdyrylar

  05.10.2020
Wise-premýer Çary Gylyjow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa Respublikasyna resmi sapary wagtynda, şeýle hem Birinji Hazar ykdysady forumy wagtynda gol çekilen şertnamalaryň we ylalaşyklaryň yzygiderli durmuşa geçirilýänligini aýtdy....
Dowamy
work-image

​Dokma senagaty ministrligi “Mary deri-aýakgap” AGPJ-niň açylyşyna gatnaşar

  05.10.2020
Türkmenistanyň Prezidenti, Dokma senagaty ministrliginiň esaslyk maýasyndaky 40 göterim möçberdäki paýy bilen, “Mary deri-aýakgap” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge esaslandyryjy hökmünde gatnaşmaga ygtyýar bermek baradaky karara gol çekdi....
Dowamy
work-image

Aşgabat Türkmenbaşy dokma toplumy önümlerini onlaýn satyp başlady

  29.09.2020
Aşgabadyň Türkmenbaşy dokma toplumy özüniň internet-dükanyny açdy......
Dowamy
work-image

Türkmenistanda garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabaralar bolup geçdi

  27.09.2020
Şu gün Türkmenistanda şanly sene — Garaşsyzlyk güni giňden bellenilip geçildi......
Dowamy