• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm
work-image

Marynyň «Ýeňiş» kärhanasy tomus möwsümi üçin täze önümleri hödürleýär

  20.05.2021
Marynyň «Ýeňiş» tikinçilik kärhanasy tomus möwsümi üçin nah matadan tikilen erkekleriň we çagalaryň köýnekleriniň...
Dowamy
work-image

Ýaş dokmaçylaryň gatnaşmagynda maslahat geçirildi

  19.05.2021
Ýakynda Aşgabadyň dokma toplumynyň Magtymguly adyndaky ilkinji ýaşlar guramasynyň guramagynda toplumyň mejlisler jaýynda...
Dowamy
work-image

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

  17.05.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy...
Dowamy
work-image

Milli lybaslaryň sergisi guraldy

  17.05.2021
15-nji maýda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Aşgabat...
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby çapdan çykdy

  15.05.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze kitabyny ýazyp tamamaldy. «Ak şäherim ― Aşgabat» atly täze eser türkmen...
Dowamy