• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

​Dokma Önümçiligi

  22.05.2020
Dokma ulgamy boýunça bimäçe iri senagat düzümleriniň «çig mal - taýýar önümler» ýörelgesiniň çäklerinde işlemegi bu usulyň has netijelidigini görkezdi. Özleriniň mümkinçilikleri boýunça täsin bolan, Merkezi Aziýa sebitinde iri kärhanalar hasaplanylýan Ruhabadyň dokma toplumy, Aşgabadyň dokma toplumy, «Gap-Türkmen» ýapy...
Dowamy
work-image

Daşoguzdaky «Çeper» tikin fabriginde 100-den gowrak görnüşli tikin önümleri öndürilýär

  08.02.2020
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Çeper» tikin fabriginde ýylyň ilkinji günlerinden başlap çagalar hem-de uly ýaşly adamlar üçin iň täze biçüwde egin-eşikleriň täze görnüşi tikilip başlandy. Bu ýerde geçen ýylda jemi 11 million 112 müň manatlykdan gowrak önüm öndürilip, ýyllyk meýilnama ...
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi halkara “Heimtextile-2020” sergisine gatnaşar

  07.01.2020
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi indi bäş ýyl bäri öz önümleri bilen her ýyl geçirilýän “Heimtextile-2020” halkara sergisine gatnaşýar. Soňky iki ýylyň dowamynda bolsa, halkara derejesinde geçirilýän sergileriň ählisine gatnaşmagy ýola goýdy. ...
Dowamy
work-image

“Güýzki-gyşky lybaslar – 2019” görkezilişi

  07.01.2020
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky kärhanalaryň önümleri diňe Türkmenistanda däl, eýsem, daşary ýurtlarda-da ekologik taýdan arassalygy, hiliniň ýokarylygy bilen meşhurdyr. Dokma ministrligi pudagy ösdürmekde daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen ýakyndan gatnaşyk saklaýar, şeýle-de dünýä bazarynyň ...
Dowamy
work-image

Halkara sergisi “China International Import Expo2019”

  20.12.2019
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky kärhanalarda dünýä bazarynda bäsleşige ukyply ýokary hilli dokma önümleri öndürilýär we olary dünýä bazaryna çykarmak üçin uly mümkinçilikler döredilýär....
Dowamy