• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

BAE-niň işewür toparynyň wekilleri nah ýüplügi satyn aldylar

  02.04.2021

Geçen hepdede, 22 ― 28-nji mart aralygynda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy. Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparynyň wekilleri bahasy 376 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar. Şeýle hem,

Birleşen Arap Emirlikleriniň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, nebit bitumyny, gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny, awtobenzini, az kükürtli ýangyç mazudyny satyn aldylar. BAE-niň işewürleri «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen EСO-93 kysymly awtobenzini hem satyn aldylar.