• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda dokma senagatynyň önümlerine isleg artýar

  05.04.2021

Geçen hepdede, 29-njy mart ― 4-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy. Olaryň arasynda ýurdumyzyň dokma senagatynyň önümleri-de bar. Birleşen Arap Emirliklerinden gelen işewür toparlaryň wekilleri bahasy 665 müň manatlykdan gowrak bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

Şeýle hem, Birleşen Arap Emirlikleriniň we Gyrgyzystanyň wekillerine daşary ýurt walýutasyna bahasy ABŞ-nyň 11 million 485 müň dollaryndan gowrak bolan dürli görnüşli tüýjümek önümleri ýerlenildi.

Ýurdumyzyň telekeçileri tarapyndan içerki bazar üçin bahasy 75 million 82 müň manatlykdan gowrak pagta süýümi satyn alyndy.