• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Daşoguzyň pagta egriji kärhanasy dünýä bazaryndaky ornuny berkidýär

  14.07.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz pagta egriji kärhanasynda öndürilýän önümler dünýäniň dokma bazarynda meşhurlyk gazanýar...
Dowamy
work-image

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

  13.07.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda 24 geleşik hasaba alyndy...
Dowamy
work-image

Dokma toplumynyň kärhanalarynda önümçiligiň ösüş görkezijisi

  11.07.2021
2021-nji ýylyň birinji ýarymýyllygynda ýurdumyzyň dokma toplumynyň kärhanalary durnukly ösüş depgini sakladylar...
Dowamy
work-image

Bäherden etrabyndaky ýüplük fabriginde ýokary hilli ýüplügiň müňlerçe tonnasy öndürildi

  09.07.2021
Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýüplük fabriginde şu ýylyň birinji ýarymynda ýokary zähmet üstünlikleri gazanyldy...
Dowamy
work-image

«Bahar» tikin önümçilik birleşigi möwsümleýin egin-eşikleri taýýarlamakda öňdäki orunlary eýeleýär

  06.07.2021
Türkmenistanyň Prezidentiniň tagallasy bilen, pagta, ýüpek, ýüň çig mallary ulanylyp, ýokary tehnologiýaly enjamlaryň kömegi bilen öndürilýän dürli görnüşli egin-eşikleri dünýä bazaryna eksport etmek...
Dowamy