• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Aşgabatda ýurdumyzyň söwda toplumynyň sergisi öz işine başlady

  30.05.2021
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde ýurdumyzyň söwda toplumynyň sergisi öz işine başlady...
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi «Ak şäherim Aşgabat» sergisinde öz önümlerini görkezdi

  27.05.2021
Ýakynda, 24 ― 25-nji maý aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde paýtagtymyzyň...
Dowamy
work-image

​ Ýüpekçiler pile ýygymyna girişdiler

  26.05.2021
Şu günler ýurdumyzyň welaýatlarynda we etraplarynda pile öndürmegiň aýgytlaýjy möwsümi ― pile ýygymy dowam edýär...
Dowamy
work-image

Türkmenistan paýtagt şäheriniň 140 ýyllygyny baýram edýär

  25.05.2021
24-nji maýda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli çäreleriň çäklerinde paýtagtymyzyň jemgyýetçilik...
Dowamy
work-image

Nah ýüplügi ― Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda islegli haryt

  24.05.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda 30 sany geleşik hasaba alyndy...
Dowamy