• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Ahal, Balkan, Mary we Lebap welaýatlarynda gowaça ekişine girişildi

  27.03.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 26-njy martda geçirilen nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň oba hojalyk toplumyna...
Dowamy
work-image

​Türkmen dokmasy ýöriteleşdirilen onlaýn söwda platformasy arkaly dünýä bazaryna çykarylar

  26.03.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi öz garamagyndaky we onuň gatnaşmagynda esaslandyrylan kärhanalaryň önümlerini içerki we daşary ýurt bazarlaryna onlaýn söwda arkaly hödürlemek boýunça mümkinçiliklerini has-da giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanda telekeçilik işi bilen meşgullanýan ýüridik we fiziki şahslary ...
Dowamy
work-image

Türkmen-türk işewürler geňeşiniň bilelikdäki maslahaty geçirildi

  25.03.2021
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkmen-türk işewürlik geňeşiniň bilelikdäki maslahaty geçirildi. Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen...
Dowamy
work-image

«Bahar — tomus 2021» moda görkezilişi naýbaşy türkmen lybaslaryny köpçülige tanyşdyrdy

  24.03.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, «Mähirli zenan» we «Gül zaman» modalar öýleri 22-nji martda Söwda-senagat edarasynyň binasynda...
Dowamy