• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Gökdepedäki dokma toplumynyň önümleri dünýä bazaryna çykýar

  12.07.2020
Gökdepe etrabyndaky Dokma toplumynda çig maly gaýtadan işlemekden başlap, taýýar önümleri çykarmaga çenli ähli işler dünýä ülňülerine laýyk, ýokary hil derejesinde ýerine ýetirilýär ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär....
Dowamy
work-image

Türkmenistan Russiýa eksportyň täze mümkinçiliklerini açýar

  12.07.2020
2-nji iýulda wideoaragatnaşyk arkaly Russiýa Federasiýasynyň «Astrahan söwda-senagat palatasy» birleşmesiniň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn eksport-import dolanşygynyň ösdürilmeginiň mümkinçiliklerini maslahatlaşmak boýunça gepleşikler geçirildi....
Dowamy
work-image

Aşgabatda we Gumdagda dokma önümleriniň täze dükanlary açyldy

  12.07.2020
17-nji iýunda Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesiniň ugrunda hem-de Balkan welaýatynyň Gumdag şäherinde Dokma senagaty ministrliginiň söwda dükanlarynyň täze toplumy açyldy ― diýip, TDH ýazýar....
Dowamy
work-image

Russiýanyň türkmen dokmasyna islegi artýar

  12.07.2020
«Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň dokma senagatynda eksport kuwwaty we importa bolan islegleri hem-de birža işinde hyzmatdaşlygyň geljegi» atly mowzuk boýunça iki ýurduň Söwda-senagat edaralarynyň arasynda iş maslahaty geçirildi ― diýip, TDH habar berýär....
Dowamy
work-image

Aşgabadyň Dokma toplumy ýumşak oýnawaçlaryň görnüşini köpeldýär

  12.07.2020
Aşgabadyň Dokma toplumyndaky önümçilik «Diňe ýokary hilli harytlar» diýen ýörelgä eýerilip alnyp barylýar. Geçen ýyl bu ýerde çagalara niýetlenip, ýörite ýumşak oýunjaklar bölüminiň işi hem ýola goýuldy ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär....
Dowamy