• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

​Türkmenistanyň Dokma Senagaty ministrliginiň meýilnamalary 3 çärýegiň dowamynda tamamlandy

  10.10.2020

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan öndürilen önümleriň, pagta ýüplükleri we matalary degişlilikde - 102,6 we 100,9, taýýar trikotaž önümleri -116,9, deri önümleri – 106 göterime ýetýär.

Bu barada 9-njy oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisininde degişli pudaklarda, hususan-da söwda we dokma senagatynda, şeýle hem işewürlik pudagy boýunça geçirilen işleriň netijeleri dogrusynda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Çary Gylyjow barada hasabat berdi.