• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Ýaş dokmaçylaryň gatnaşmagynda maslahat geçirildi

  19.05.2021
Ýakynda Aşgabadyň dokma toplumynyň Magtymguly adyndaky ilkinji ýaşlar guramasynyň guramagynda toplumyň mejlisler jaýynda...
Dowamy
work-image

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

  17.05.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy...
Dowamy
work-image

Milli lybaslaryň sergisi guraldy

  17.05.2021
15-nji maýda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Aşgabat...
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby çapdan çykdy

  15.05.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze kitabyny ýazyp tamamaldy. «Ak şäherim ― Aşgabat» atly täze eser türkmen...
Dowamy
work-image

Halajyň nah-ýüplük egriji fabriginiň 2021-nji ýylyň ilkinji dört aýynda gazanan üstünlikleri

  13.05.2021
Türkmenistanyň dokma senagatynyň öňdebaryjy kärhanalaryndan biri bolan Halajyň nah-ýüplük egriji fabrigi şu ýylyň ilkinji dört aýynda...
Dowamy