• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

​Ahal welaýatynda açyljak dokma toplumlarynyň hünärmenleri üçin gysga möhletli okuwlar açylar

  13.03.2021
Ahal welaýatyndaky we Aşgabatdaky başlangyç orta hünär mekdepleriniň birnäçesinde gysga möhletli okuwlary açmak meýilleşdirilýär. Bu okuwlarda Babadaýhan we Kaka etraplarynda gurulýan dokma toplumlarynyň hünärmenleri okar....
Dowamy
work-image

Mary welaýatynyň dokmaçy zenanlary öz aralarynda bäsleşdiler

  26.02.2021
Mary şäherinde «Arkadagly Diýarda gözelligiň nusgasy — dokmaçy gelin-gyzlar» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Oňa welaýatyň dokma toplumlarynda zähmet çekýän gyz-gelinler gatnaşdylar. ...
Dowamy
work-image

​Türkmenistanda himiki süýümiň önümçiligi ýola goýulýar

  23.02.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, Aşgabadyň panbarhat fabriginiň çäginde himiki süýümiň önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirýär. Şunuň bilen baglylykda, Dokma senagaty ministrligi, enjamlar bilen üpjün etmek we önümçilige ornaşdyrmak boýunça halkara bäsleşik yglan edildi....
Dowamy
work-image

Gaýtadan işlenilen pagtanyň bahalary kesgitlenildi

  19.02.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynyň önümçilik kuwwatlyklaryny netijeli peýdalanmak maksady bilen Karara gol çekdi. ...
Dowamy
work-image

Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde bir aýda 272 tonna ýüplük öndürildi

  19.02.2021
Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde ýanwar aýynda bu ýerde 272 tonna nah ýüplük öndürildi....
Dowamy