• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Özbegistan daşary ýurtly hyzmatdaşlary dokma senagatyna bagyşlanan çärelere gatnaşmaga çagyrýar

  23.05.2021
26 ― 30-njy maý aralygynda Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde «Uztekstilprom» Assosiasiýasy bilen «Iteca Exhibitions»...
Dowamy
work-image

​ Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň önümleriniň sergisi guralar

  21.05.2021
«Türkmenistan ― parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň maý aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän köpçülikleýin...
Dowamy
work-image

Marynyň «Ýeňiş» kärhanasy tomus möwsümi üçin täze önümleri hödürleýär

  20.05.2021
Marynyň «Ýeňiş» tikinçilik kärhanasy tomus möwsümi üçin nah matadan tikilen erkekleriň we çagalaryň köýnekleriniň...
Dowamy
work-image

Ýaş dokmaçylaryň gatnaşmagynda maslahat geçirildi

  19.05.2021
Ýakynda Aşgabadyň dokma toplumynyň Magtymguly adyndaky ilkinji ýaşlar guramasynyň guramagynda toplumyň mejlisler jaýynda...
Dowamy
work-image

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

  17.05.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy...
Dowamy