• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Geçen hepde boýunça TDHÇMB-niň söwdalarynyň netijeleri

  05.07.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jemi bahasy ABŞ-nyň 24 million 168 müň dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 17-si hasaba alyndy...
Dowamy
work-image

Ýurdumyzyň dokma toplumy eksport önümleriniň sergisinde ýeten sepgitlerini görkezdi

  29.06.2021
Ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary 27-28-nji iýunda Türkmenistanyň eksport harytlarynyň Aşgabatda geçirilen sergisine gatnaşdy...
Dowamy
work-image

Birža täzelikleri: dokma önümleriniň uly tapgyry daşary ýurtly telekeçiler tarapyndan satyn alyndy

  28.06.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 30 million dollaryndan gowrak geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy...
Dowamy
work-image

Lebap welaýatynda pileleriň gaýtadan işlenilmegine başlandy

  26.06.2021
Türkmenabadyň ýüpek önümçiligi birleşiginde ýüpek gurçugyndan alnan pileleriň gaýtadan işlenilmegine başlandy...
Dowamy
work-image

Atamyrat Nyýazow adyndaky Dokma toplumynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

  24.06.2021
Ýakynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Atamyrat Nyýazow adyndaky Dokma toplumynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi...
Dowamy