• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

​Türkmenistanda dokma önümleriň söwdasy üçin internet binýat döredilýär

  23.01.2021
Türkmenistanda häzirki wagtda elektron binýady döretmek işleri dowam edip, onuň sahypalarynda dokma nyşanlary, marketing hyzmatlary barada degişli maglumatlary ýerleşdirmek, şol sanda çykarylýan dürli dokma önümlerini satyn almak üçin elektron görnüşdäki sargytlary resmileşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu taslamany Dokma...
Dowamy
work-image

​Türkmenabat pagta egriji fabriginiň önümleriniň köpüsi eksport edilýär

  18.01.2021
Türkmenabat pagta egriji fabrigi geçen ýyl önümleriniň köpüsini, ýagny öndürilen ýüplügiň 80 göterimini eksport etdi. Esasy eksport edijileri bolsa Russiýa, Beýik Britaniýa, Türkiýe we Polşa ýaly ýurtlardyr....
Dowamy
work-image

​“Ýeňiş” tikin fabrigi Türkmenistanyň Dokma senagatynyň ösüşinde öňdeligi saklaýar

  14.01.2021
2020-nji ýylyň netijeleri boýunça, Marynyň “Ýeňiş” tikin fabriginiň Türkmenistanyň dokma senagatyna degişli edaralarynyň arasynda öňdebaryjy ornuny saklap gelendigini ýene-de bir gezek tassyklanyldy. Ýylyň dowamynda fabrik 31 million manatdan gowrak önüm öndürdi. Bu görkeziji 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdir...
Dowamy
work-image

Magtymgulydaky kärhana dokma we aýakgap önümlerini öndürmek boýunça meýilnamalary üstünlikli ýerine

  08.01.2021
Magtymguly şäherindäki Tikin we aýakgap fabrikler toplumynyň hünärmenleri, egin-eşik we aýakgap öndürmek üçin senagat toplumynyň işgärleri önümçilik görkezijilerini ýokarlandyrýarlar....
Dowamy
work-image

Täze ýyl nyşanly dokma önümleri ýurduň dükanlarynda satylmaga başlady

  17.12.2020
Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň dükanlarynda we söwda nokatlarynda, alyjylaryň ünsüni baýramçylyk assortimenti bilen ýurdumyzyň ýaşaýjylaryny begendirmek maksady bilen - täze ýyl nyşanly ýokary hilli trikotaž we dokma önümleriniň täze görnüşleri müşderilere hödürlenýä...
Dowamy