• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynyň netijeleri

  23.06.2021
Geçen hepdede Ukrainanyň, Gyrgyzystanyň, Türkiýäniň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna nah matany we ýüplügi...
Dowamy
work-image

Daşoguzdaky “Çeper” fabrigi 5,3 million manatdan gowrak tikin önümlerini çykardy

  21.06.2021
Daşoguzdaky “Çeper” tikinçilik fabrigi 2021-nji ýylyň ýanwaryndan bäri 5 million 355 müň manatlyk önümleri çykardy. Önümçiligiň depgini senagat, oba hojalyk we gurluşyk...
Dowamy
work-image

Şu ýylyň ýüpek pilesiniň hasylyny gaýtadan işlemäge girişildi

  18.06.2021
Aşgabatdaky ýüpek egriji kärhanada tuduň ýüpek gurçugynyň pilesini gaýtadan işlemäge girişildi...
Dowamy
work-image

«Gala» haryt nyşanly önümleri üçin täze dükan açyldy

  15.06.2021
Ahal welaýatynyň Gökdepe şäherinde Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligine degişli bolan «Gala» haryt nyşanly döwrebap...
Dowamy
work-image

Geçen hepdede Russiýanyň, Türkiýäniň we beýleki döwletleriň telekeçileri dokma senagaty önümleriniň uly toplumyny satyn aldylar

  14.06.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda 176 geleşik hasaba alyndy...
Dowamy