• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Watan harmanyna 2 müň 100 tonnadan gowrakpile tabşyryldy

  10.06.2021
Döwlet tarapyndan döredilýän giň gerimli hem döwrebap şertler netijesinde ýurdumyzyň zähmetsöýer ýüpekçileri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň...
Dowamy
work-image

«Ýeňiş» tikin fabrigi «Victory» brendi bilen tanyşdyrdy

  09.06.2021
Maý aýynyň ahyrynda geçirilen Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkmen halysynyň güni mynasybetli Mary welaýatyň “Ýeňiş”...
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň biržasynda geçen hepde 9 mln 807 müň dollarlyk geleşik baglaşyldy

  07.06.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy...
Dowamy
work-image

Türkmenistanda söwda dolanyşygynyň ösüş depgini şu ýylyň 5 aýynda 109,1 %-e barabar boldy

  05.06.2021
2021-nji ýylyň ýanwar — maý aýlarynda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüş depgini...
Dowamy
work-image

Hormatly Prezidentimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

  02.06.2021
Ýakynda Türkmenistanyň Söwda toplumynyň binasynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiziň «Ak şäherim Aşgabat»...
Dowamy