• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Ýurduň demirgazynda ýüpek gurçugyny idetmek işleri dowam edýär

  07.05.2021
Daşoguz welaýatynyň ýüpekçileri şu ýyl 500 tonna çig pile taýýarlamagy maksat edinýärler...
Dowamy
work-image

​ Ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrliginiň söwda dükanlary alyjylara möwsüme laýyk önümleri hödürleýär

  05.05.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda öndürilýän çagalar we uly ýaşly adamlar üçin niýetlenilen egin-eşik...
Dowamy
work-image

Wagyz-nesihat maslahaty geçirildi

  03.05.2021
Ýakynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy hem-de Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Dokma ministrliginiň Türkmenbaşy dokma toplumynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi....
Dowamy
work-image

​Zehinli modelýerler bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar

  01.05.2021
Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 éyllygy mynasybetli 2021-nji éylyň 7-nji maýynda zehinli dizaýnerleriň arasynda «Bagtyýar zamananyň döwrebap lybaslary» atly bäsleşik yglan edildi....
Dowamy
work-image

Mary welaýatynyň «Ýeňiş» tikin kärhanasynda aprel aýy boýunça meýilnamalaýyn işler üstünlikli ýerine ýetirilýär

  30.04.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Mary şäherindäki «Ýeňiş» tikin kärhanasy ýurdumyzda öndürijilikli işleýän kärhanalaryň hatarynda tanalýar....
Dowamy