• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

​Türkmenistan we Azerbaýjan bilelikdäki Söwda öýlerini açmaga taýýar

  25.04.2021
23-nji aprelde Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyk ministrliginiň, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň we Söwda-senagat edarasynyň wekilleri sanly wideoaragatnaşyk arkaly «Maddox» kompaniýalar toparynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirdiler. Gepleşikleriň özenini Türkmenistanda we Azerbaýjanda bilelik...
Dowamy
work-image

Türkmenistanda lybaslaryň iň gowy dizaýnlarynyň bäsleşigi yglan edildi

  20.04.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli 2021-nji ýylyň 28-nji aprelinde modeller öýleriniň arasynda «Bagtyýar zamananyň döwrebap lybaslary» atly bäsleşigi yglan edýär. Bu barada türkmen metbugaty hab...
Dowamy
work-image

​Mary welaýatynda gowaça ekişi dowam edýär

  15.04.2021
Gowaça ekişiniň başyndan bäri Mary welaýatynyň babadaýhanlary işleriň 50 göterimini amal etdiler. Meýilleşdirilen 180 müň gektaryň 90 müň gektaryndan gowragyna «ak altynyň» tohumy taşlandy. Welaýatyň ähli etraplarynda maýyl we gurak howanyň dowam etmegi bu wajyp möwsümiň şowly alnyp barylmagyna amatly şert döredýär. ...
Dowamy
work-image

Kaka etrabynyň dokma toplumynda ýokary hilli ýüplük öndüriler

  12.04.2021
Häzirki wagtda gurluşygy alnyp barylýan Kaka etrabyndaky dokma toplumynda egirme işleri üçin niýetlenilen Şweýsariýanyň «K46 Rieter»...
Dowamy
work-image

Daşary döwletleriň işewür toparlary nah ýüplügi satyn aldylar

  11.04.2021
5 ― 11-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy. Olaryň arasynda...
Dowamy