• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Gaýtadan işlenilen pagtanyň bahalary kesgitlenildi

  19.02.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynyň önümçilik kuwwatlyklaryny netijeli peýdalanmak maksady bilen Karara gol çekdi. ...
Dowamy
work-image

Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde bir aýda 272 tonna ýüplük öndürildi

  19.02.2021
Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde ýanwar aýynda bu ýerde 272 tonna nah ýüplük öndürildi....
Dowamy
work-image

​Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary halkara onlaýn sergisine gatnaşdy

  19.02.2021
Mälim bolşy ýaly, 15-25-nji fewral aralygynda, Ýaponiýanyň Russiýadaky söwda assosiasiýasy, täze garaşsyz döwletler bilen bilelikde gurnaljak “Merkezi Aziýa - Wirtual EXPO (CAVEX)” halkara onlaýn sergisi geçiriler. Bu sergide, Türkmenistanly işewürler we senagat toparlarynyň wekilleri şeýle-de dokma senagaty ministrlig...
Dowamy
work-image

Balkanly dokmaçylar ussatlyklaryny görkezdiler

  15.02.2021
Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň medeniýet öýünde «Arkadagly Diýarda gözelligiň nusgasy — dokmaçy gelin-gyzlar» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. ...
Dowamy
work-image

​Türkmenistanyň Dokma senagatynyň zenanlary üçin döwlet bäsleşiginiň welaýat tapgyrlary geçirilýär

  15.02.2021
Balkan welaýatynyň Serdar şäherinde dokma senagatynyň zenan işgärleriniň arasynda ýaryşyň sebitleýin tapgyry geçirildi. Bäsleşik Dokma senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşi we Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkezi tarapyndan gurnalýar....
Dowamy