• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

​Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary halkara sergisine taýýarlanýar

  14.02.2021
Mälim bolşy ýaly, 15-25-nji fewral aralygynda, Ýaponiýanyň Russiýadaky söwda assosiasiýasy, täze garaşsyz döwletler bilen bilelikde gurnaljak “Merkezi Aziýa - Wirtual EXPO (CAVEX)” halkara onlaýn sergisi geçiriler. Bu geçiriljek sergä Türkmenistanly işewürler we senagat toparlarynyň wekilleri şeýle-de dokma senagaty mi...
Dowamy
work-image

​Aşgabatda Türkmenbaşy jins toplumynyň dükany açyldy

  13.02.2021
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň binasynda, «Milli marketiň» hatarynda Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenbaşy jins toplumynyň dükany açyldy....
Dowamy
work-image

Lebaply dokmaçylar bäsleşdiler

  05.02.2021
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň guramagynda Türkmenabadyň pagta egriji fabriginiň işgärleriniň bäsleşigi geçirildi. ...
Dowamy
work-image

Bereket tikin fabriginde 2020-nji ýylda 14 million manatlyk önüm öndürildi

  02.02.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligine degişli bolan Bereket tikin fabriginde 2020-nji ýylyň jemleri boýunça 14 million manatdan gowrak önüm öndürdi....
Dowamy
work-image

​Türkmenistanda taýýarlanylýan dokma önümlerinde 2021-nji ýylyň nyşany we şygary ýerleşdirilýär

  24.01.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynyň birnäçesinde öndürilýän täze önümlerde 2021-nji ýylyň nyşany we şygary ýerleşdirilip başlandy....
Dowamy