• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Daşoguz welaýatynda gowaça ekişine girişildi

  01.04.2021
31-nji mart hormatly Prezidentimiz tarapyndan tassyklanan tertipnama laýyklykda ýurdumyzyň Daşoguz welaýatynda gowaça ekişine girişildi....
Dowamy
work-image

Ýurdumyzyň dokma kärhanalarynda işleriň guralyşy bilen tanşylar

  30.03.2021
29-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi....
Dowamy
work-image

Gender deňligine bagyşlanyp maslahat geçirildi

  29.03.2021
Ýakynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň mejlisler jaýynda «Gender deňligi ― durnukly ösüşiň kepili»...
Dowamy
work-image

Ahal, Balkan, Mary we Lebap welaýatlarynda gowaça ekişine girişildi

  27.03.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 26-njy martda geçirilen nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň oba hojalyk toplumyna...
Dowamy
work-image

​Türkmen dokmasy ýöriteleşdirilen onlaýn söwda platformasy arkaly dünýä bazaryna çykarylar

  26.03.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi öz garamagyndaky we onuň gatnaşmagynda esaslandyrylan kärhanalaryň önümlerini içerki we daşary ýurt bazarlaryna onlaýn söwda arkaly hödürlemek boýunça mümkinçiliklerini has-da giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanda telekeçilik işi bilen meşgullanýan ýüridik we fiziki şahslary ...
Dowamy