• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Halajyň nah-ýüplük egriji fabriginiň 2021-nji ýylyň ilkinji dört aýynda gazanan üstünlikleri

  13.05.2021
Türkmenistanyň dokma senagatynyň öňdebaryjy kärhanalaryndan biri bolan Halajyň nah-ýüplük egriji fabrigi şu ýylyň ilkinji dört aýynda...
Dowamy
work-image

Mary welaýatynyň atyzlarynda gowaça idegine girişildi

  11.05.2021
Mary welaýatynda gowaça ekişi möwsümi tamamlandy...
Dowamy
work-image

Döwrebap lybaslary tikmekde dizaýnerleriň arasyndaky bäsleşigiň jemi jemlendi

  08.05.2021
7-nji maýda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzda döwrebap lybaslary tikmekde dizaýnerleriň...
Dowamy
work-image

Ýurduň demirgazynda ýüpek gurçugyny idetmek işleri dowam edýär

  07.05.2021
Daşoguz welaýatynyň ýüpekçileri şu ýyl 500 tonna çig pile taýýarlamagy maksat edinýärler...
Dowamy
work-image

​ Ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrliginiň söwda dükanlary alyjylara möwsüme laýyk önümleri hödürleýär

  05.05.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda öndürilýän çagalar we uly ýaşly adamlar üçin niýetlenilen egin-eşik...
Dowamy